Om Kalmarhem

Kalmarhem är den största hyresvärden i Kalmar kommun med knappt 5 000 lägenheter, varav ca 1 000 studentlägenheter och ca 27 000 m² kommersiella lokaler.  

 

Vi är ett allmännyttigt bostadsföretag som förmedlar, förvaltar och utvecklar våra bostäder. Vårt mål är att bygga 75 nya lägenheter varje år.  

All vår verksamhet kännetecknas av trygghet, långsiktighet och en hög servicenivå. Vi är ett kommunägt bostadsföretag som lyssnar på våra kunder.

Org.nr: 556526-5906

 

Våra bostäder (nytt fönster)

Kalmarhemsbroschyr (nytt fönster)